Javelin Throw M, MU20 Finale
Ergebnisliste
31.07.2022 19:30 Resultate Offiziell
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
3
BOUKHETALA MAHIEDDINE
ACSS 19
ALG
1994
68,02
1./I
57,31
60,87
68,02
64,40
55,93
66,44
M
800g
2
411
MOKNY WALYD
OFAC 16
TUN
2001
64,70
2./I
58,07
56,04
61,24
62,09
64,70
56,79
M
800g
3
94
BOUHELOUF HAMZA
CAT 18
ALG
1996
58,26
3./I
49,29
57,23
58,26
55,51
x
x
M
800g
4
105
BOURRADA LARBI
CNN 16
ALG
1988
55,18
4./I
53,68
55,18
53,39
M
800g
5
252
LOUNI ABDELMALK
JSMBA 16
ALG
2002
54,34
5./I
50,74
54,34
51,10
48,53
50,46
51,89
M
800g
6
182
ALLAOUA OUSSAMA
EAL 6
ALG
2003
52,91
6./I
47,70
x
52,91
52,03
x
x
MU20
800g
7
346
MAAMRI HADJ HAMZA
MCAG 30
ALG
1989
52,87
7./I
41,19
47,84
52,87
49,73
x
47,88
M
800g
8
287
DJOUHRI NADIR
MBB 6
ALG
1996
49,91
8./I
49,91
46,55
46,39
M
800g
9
65
HAMMADI NASSIM
ASSN 16
ALG
2001
49,80
9./I
43,91
43,14
49,80
M
800g
10
266
BOUZID ALI
MAC 25
ALG
2003
49,28
10./I
46,11
x
49,28
MU20
800g
11
421
HENDI MOHAMED NASSIM
SARAB 5
ALG
1999
46,91
11./I
46,18
x
46,91
M
800g
12
194
AFROUKH YACINE
EMSA 6
ALG
2001
46,91
12./I
38,33
41,10
46,91
M
800g
13
456
MOUADJI ABDEREZAK
AMB 6
ALG
1990
46,26
13./I
46,26
x
x
M
800g
14
269
LAMAMRI MOHAMED EL AMINE
MAC 25
ALG
2003
45,34
14./I
42,38
x
45,34
MU20
800g
15
211
ELAKREDAR AZZEDDINE
FORA 48
ALG
1992
43,22
15./I
43,22
37,89
38,79
M
800g
16
146
BELLAOUEL MOHAMED
CSCS 19
ALG
1977
41,71
16./I
40,94
41,71
x
M
800g
Men
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
3
BOUKHETALA MAHIEDDINE
ACSS 19
ALG
1994
68,02
1./I
57,31
60,87
68,02
64,40
55,93
66,44
M
800g
2
411
MOKNY WALYD
OFAC 16
TUN
2001
64,70
2./I
58,07
56,04
61,24
62,09
64,70
56,79
M
800g
3
94
BOUHELOUF HAMZA
CAT 18
ALG
1996
58,26
3./I
49,29
57,23
58,26
55,51
x
x
M
800g
4
105
BOURRADA LARBI
CNN 16
ALG
1988
55,18
4./I
53,68
55,18
53,39
M
800g
5
252
LOUNI ABDELMALK
JSMBA 16
ALG
2002
54,34
5./I
50,74
54,34
51,10
48,53
50,46
51,89
M
800g
6
346
MAAMRI HADJ HAMZA
MCAG 30
ALG
1989
52,87
7./I
41,19
47,84
52,87
49,73
x
47,88
M
800g
7
287
DJOUHRI NADIR
MBB 6
ALG
1996
49,91
8./I
49,91
46,55
46,39
M
800g
8
65
HAMMADI NASSIM
ASSN 16
ALG
2001
49,80
9./I
43,91
43,14
49,80
M
800g
9
421
HENDI MOHAMED NASSIM
SARAB 5
ALG
1999
46,91
11./I
46,18
x
46,91
M
800g
10
194
AFROUKH YACINE
EMSA 6
ALG
2001
46,91
12./I
38,33
41,10
46,91
M
800g
11
456
MOUADJI ABDEREZAK
AMB 6
ALG
1990
46,26
13./I
46,26
x
x
M
800g
12
211
ELAKREDAR AZZEDDINE
FORA 48
ALG
1992
43,22
15./I
43,22
37,89
38,79
M
800g
13
146
BELLAOUEL MOHAMED
CSCS 19
ALG
1977
41,71
16./I
40,94
41,71
x
M
800g
Junior Men
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
182
ALLAOUA OUSSAMA
EAL 6
ALG
2003
52,91
6./I
47,70
x
52,91
52,03
x
x
MU20
800g
2
266
BOUZID ALI
MAC 25
ALG
2003
49,28
10./I
46,11
x
49,28
MU20
800g
3
269
LAMAMRI MOHAMED EL AMINE
MAC 25
ALG
2003
45,34
14./I
42,38
x
45,34
MU20
800g