Diskuswurf M85, M90 Finale
Ergebnisliste
29.06.2018 10:00 Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
415
Brüning Helmut
ATS Cuxhaven
NI
1933
20,69
1./I
16,85
x
19,45
x
x
20,69
M85
1000g
2
171
Gries Franz
LG Reischenau-Zusamtal
BY
1928
19,04
2./I
17,16
18,45
19,04
x
x
x
M90
1000g
3
867
Nobbe Paul
LA TuS Mayen
RL
1925
16,96
3./I
16,96
14,42
16,36
15,20
16,02
16,58
M90
1000g
4
475
Teufert Karlheinz
SC Langenhagen
NI
1929
16,90
4./I
16,14
x
16,90
14,43
16,40
x
M85
1000g
5
1209
Römer Friedrich
SV Brackwede
WE
1931
16,47
5./I
14,07
16,47
15,40
x
14,77
14,44
M85
1000g
6
1305
Krempl Josef
Sportverein Oberderdingen
1927
13,89
6./I
11,18
12,47
11,67
11,76
13,89
13,21
M90
1000g
7
826
Hoppe Felix
VSV Grenzland Wegberg
NO
1930
13,72
7./I
x
11,07
11,68
x
11,71
13,72
M85
1000g
Senioren M85
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
415
Brüning Helmut
ATS Cuxhaven
NI
1933
20,69
1./I
16,85
x
19,45
x
x
20,69
M85
1000g
2
475
Teufert Karlheinz
SC Langenhagen
NI
1929
16,90
4./I
16,14
x
16,90
14,43
16,40
x
M85
1000g
3
1209
Römer Friedrich
SV Brackwede
WE
1931
16,47
5./I
14,07
16,47
15,40
x
14,77
14,44
M85
1000g
4
826
Hoppe Felix
VSV Grenzland Wegberg
NO
1930
13,72
7./I
x
11,07
11,68
x
11,71
13,72
M85
1000g
Senioren M90
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
171
Gries Franz
LG Reischenau-Zusamtal
BY
1928
19,04
2./I
17,16
18,45
19,04
x
x
x
M90
1000g
2
867
Nobbe Paul
LA TuS Mayen
RL
1925
16,96
3./I
16,96
14,42
16,36
15,20
16,02
16,58
M90
1000g
3
1305
Krempl Josef
Sportverein Oberderdingen
1927
13,89
6./I
11,18
12,47
11,67
11,76
13,89
13,21
M90
1000g